Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012Free Official Efthimios iPhone App Available Now!

Ever been on the move and wanted to know the lyrics of your favorite singles? Well, now you can do just that, and a whole lot more!

This app is a must-have for anyone who wants to stay tuned in to Efthimios, no matter where they are… and best of all, it's FREE!

Click below to find out more about it:

http://wbxapp.com/efthimios-app


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου